رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

آموزش تحقیق کردن

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:سه شنبه 10 اسفند 1395-09:27 ق.ظ

آموزش تحقیق کردن


تعریف تحقیق:

در لغت به معناى پیدا كردن، درست كردن، راست گردانیدن و یافتن حقیقت. 

در اصطلاح علمى عبارتست از یك عمل منظم كه در نتیجه آن،پاسخ هایى براى سؤال هاى مورد نظر، مطرح شده و در موضوع تحقیق به دست مى آید.

مراحل تحقیق: براى هر تحقیق مى توان سه مرحله كلى ترسیم كرد: ۱/ طرح تحقیق، ۲/ متن تحقیق، ۳/ نگارش تحقیق، 

۱/ طرح تحقیق:

محقق قبل از شروع تحقیق باید طرحى در زمینه تحقیق ارائه كند. طرح تحقیق عبارتست از یك نقشه، برنامه، خط مشى یا با مجموعه اى از جست و جوهایى كه محقق را قادر سازد تا به شكل مورد مطالعه پاسخ گوید.

در طرح تحقیق موارد ذیل تبیین مى گردد:

۱- ۱/ موضوع تحقیق نخستین گام در هر تحقیق، انتخاب موضوع است. محقق باید بداند به دنبال دستیابى به چه مسئله اى و رسیدن به چه اهداف و مقاصدى است؟ چه مشكلى را مى خواهد حل كند؟ به رد یا اثبات چه نظرى مى خواهد بپردازد؟ موضوع تحقیق باید ملموس و محدود و مرزهاى آن كاملا شناخته شده باشد تا محقق بداند خود را در چه چارچوبى محصور كرده و اتلاف عمر براى ایشان پدید نیاید، تحقیق داراى منابع قابل دسترس باشد خواه در محیط تحقیق و خواه در كتابخانه عمومى، موضوع تحقیق براى محقق مورد علاقه و رغبت باشد تا در او جدیت و اصرارى پدید آورد كه حتما آن را به پایان برساند.

۱- ۲/ ضرورت تحقیق بعد از تبیین موضوع تحقیق لازم است ضرورت آن روشن شود زیرا موضوعاتى كه مى توان درباره آنها تحقیق نمود فراوان هستند اما فرصت كم، امكانات محدود و عقل سلیم اجازه نمى دهد وقت خود را براى تحقیق در هر موضوعى مصرف كنیم. محقق باید بتواند دلایل و ضرورت هایى را براى انتخاب موضوع خود معین كند و خود را قانع سازد كه سرمایه گذارى و وقت هایش بیهوده و به هدر رفته نیست. باید مطمئن باشد كه در حدود امكان اولویت ها را مورد توجه قرار داده و به مسائل اساسى تر پرداخته است.

۱- ۳/ پیشینه تحقیق هدف از سابقه موضوع تحقیق، چكیده اى است از مطالعه اكتشافى و عمیق از آن چه كه درباره موضوع مورد تحقیق و موضوعاتى مشابه در كتاب ها و مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. در بررسى پیشینه، محقق ضمن معرفى كارهاى انجام گرفته، نوآورى هاى كار خود را نشان داده و نسبت تحقیق خود را با تحقیق هاى قبلى در معرض دید خوانندگان قرار مى دهد تا زمینه هاى لازم ارزیابى و مقایسه را براى آنان فراهم كند.

۱- ۴/ سؤالات تحقیق سؤالات هر تحقیق نقش مؤثرى در تعیین مسیر تحقیق دارد. محقق بعد از بررسى پیشینه تحقیق، سؤالاتى را مطرح مى كند كه در تحقیقات گذشته به آنها توجهى نشده و یا پاسخ قانع كننده به آنها داده نشده است.

معیارها و ویژگى هاى پرسش آغازین:

۱/ روشن صریح و شفاف باشد.

۲/ تك جنبه اى و پرهیز از چند پهلوى (چند سؤال نباشد) بقیه سؤال ها تحت عنوان سؤال فرعى مطرح شود.

۳/ عملى بودن با توجه به زمان و امكانات موجود.

۴/ عارى بودن از داورى هاى اخلاقى و سوگیرى هاى ایدئولوژیك.

۵/ حتى المقدور كوتاه و اجتناب از توضیح واضحات و قیود توضیحى.

۱- ۵/ پیش فرض هاى تحقیق محقق باید پیش از شروع تحقیق، پیش فرض هاى تحقیق خود را مشخص سازد. در هر تحقیقى پیش فرض هایى وجود دارد كه محقق آنها را تلقى به قبول كرده و به عنوان اصلى موضوعه پذیرفته و تحقیق را بر پایه آنها قرار مى دهد. وقتى محقق پیش فرض هاى تحقیق را مشخص سازد مى داند كه تحقیق را از كجا شروع كند و سؤالات تحقیق و گستره تحقیق را در چه حدى قرار دهد. در غیر این صورت باید براى اثبات و نظریات خود به اثبات پیش فرض ها نیز بپردازد كه این كار امر تحقیق را بسیار طولانى و از توان محقق خارج مى كند و در نتیجه هر محققى براى اثبات كوچك ترین نظریه اى باید به اثبات مبنایى ترین و پایه ترین پیش فرض ها بپردازد، در حالى كه چنین امر نزدیك به محال است.

۱- ۶/ فرضیه تحقیق محقق پس از اینكه سؤالات تحقیق را مشخص كرد به پاسخ هاى احتمالى سؤالات تحقیق مى پردازد و با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات اكتشافى، فرضیه اى را به عنوان پاسخ به سؤالات تحقیق ارائه مى كند. این فرضیه در طول تحقیق بررسى مى شود و صحت و سقم آن سنجیده مى گردد.

ملاك هاى فرضیه خوب:

۱/ روشن، معین و مشخص

۲/ داشتن حدود مشخص

۳/ قابلیت اندازه گیرى و ارزیابى داشتن

۴/ قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب)

۵/ متناسب با تئورى ها و نظریه هاى موجود

۶/ مرتبط بودن با عنوان تحقیق

۱- ۷/ روش تحقیق كلیه وسایل و مراجع جمع آورى سیستماتیك اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقى آنها را براى نیل به یك هدف معین، روش علمى تحقیق گویم. وقتى پرسش آغازین، اهداف، سؤال ها و معلوم گشت نوبت بدان مى رسد كه محقق روش تحقیق خود را به شكل روشن و شفاف بیان كند و به گونه اى طرح كند كه دیگران نیز از انتخاب او حمایت كنند.

تحقیق ها ممكن است كتاب خانه اى، میدانى، تجربه اى، علمى و باشد. و با توجه به موارد یاد شده محقق مى بایست چرایى انتخاب روش خود را به دیگران نشان دهد.

۲/ متن تحقیق

آن چه تا كنون بیان شده و حاكى از طراحى عملیاتى تحقیق است، طرح تحقیق نامیده مى شود و پس از اینكه محقق چنین طرحى را تنظیم كرد و آن را براى نظر خواهى به استاد یا مركز تحقیقاتى مورد نظر ارائه داد و به تصویب رسید، بر اساس طرح تصویب شده به متن تحقیق مى پردازد، در متن تحقیق محقق مراحل زیر را طى مى كند:

۲- ۱/ تجزیه و تحلیل و طبقه بندى محتوا محقق قبل از شروع تفصیلى به كار تحقیق، باید در حد امكان ذهن خود را از آشفتگى خارج سازد و به آن نظم و ترتیب منطقى دهد، تا سؤالات فراوان و نظریات متضاد ذهن او را مغشوش نسازد لذا باید قبل از هر كارى كلیات آن چه در ذهن خود درباره مباحث تحقیق دارد، بنویسد و با تجزیه و تحلیل آن مسائل به یك جمع بندى درباره مباحث تحقیق برسد. ارتباط مباحث را با یكدیگر روشن سازد و یك دورنماى روشن از محتواى تحقیق براى خود ترسیم سازد.

۲- ۲/ تقسیم بندى عناوین و سرفصل ها در هر تحقیق علمى، موضوع كلى تحقیق به موضوعات جزئى ترى تقسیم مى شود كه محقق باید جداگانه هر یك را مورد بررسى قرار دهد. براى هر كدام عنوان خاص و فصلى ویژه اختصاص مى دهد. اگر در تقسیم بندى عناوین جزئى موضوع تحقیق، انقسام منطقى عناوین به دقت لحاظ شود، محقق با خیال آسوده در هر بخش به مباحث مربوط مى پردازد و از تداخل مباحث جلوگیرى مى كند.

۲- ۳/ پاسخ به سؤالات اصلى و فرعى محقق در طرح تحقیق به اجمال و با دیدگاه كلى سؤالاتى را با توجه به پیشینه تحقیق مطرح كرده است و اینك باید به این سؤالات به تفصیل پاسخ دهد و در واقع كار اصلى محقق یافتن پاسخ هاى مناسب براى سؤالات مطرح شده در تحقیق است كه سیر اصلى تحقیق را مشخص مى سازد.

۲- ۴/ نقد و بررسى تئورى هاى پیشین مطالعه ستون مختلف مربوط به موضوع تحقیق، بهترین راه آگاهى یافتن از نظریات اندیشمندان است. این نظریات هم مى تواند پاسخ و یا زمینه یافتن پاسخ براى سؤالات محقق باشد و هم مى تواند در ذهن خلاق محقق سؤالات دیگرى را ایجاد كند و یا بر كیفیت و عمق سؤال ها بیفزاید. آشنایى وسیع و عمیق با افكار و آثار قدیم و جدید به محقق كمك مى كند كه افق اندیشه را بگستراند، چنین معرفتى استعداد دید انتقادى را در محقق پرورش مى دهد و چیزهایى را مى بیند كه دیگران نمى بینند و لذا پرسش هایى را طرح مى كند كه از مخیله دیگران نمى گذرد.

اما در مطالعه متون اصول را رعایت كرد تا بهتر و وسیع تر بتوان در جهت برداشت نظریات و سؤالات و پاسخ هاى مطرح شده در كتب، مقالات، مجلات تخصصى، كتابخانه هاى الكترونیك و شبكه اینترنت استفاده لازم را نمود، و براى اینكه سنجیده عمل نماییم باید از انتخاب سنجش هاى مرتبط با موضوع، چكیده نویسى و خلاصه كردن به صورت گزاره هاى صریح و مرتبط، جداول و نمودارها در خلاصه نویسى، مقایسه نتایج به دست آمده استفاده نماییم.

۲- ۵/ ارائه تئورى در این مرحله محقق با توجه به نقد و بررسى تئورى هاى پیشین در زمینه موضوع تحقیق، تئورى خود را مطرح مى سازد، تئورى مطرح شده مى تواند مؤید و مكمل فرضیه تحقیق باشد و مى تواند به نفى و رد فرضیه تحقیق منجر شود. مهم این است كه پس از بررسى هاى فراوان و نقد نظریات بسیار و طرح سؤالات

مختلف به این تئورى رسیده است و آن را به عنوان نتیجه تحقیق خویش عرضه مى كند.

۲- ۶/ ادله متقن براى اثبات تئورى تنها بیان تئورى تحقیق كافى نیست محقق باید بتواند ادله قانع كننده اى حداقل از نظر خودش براى اثبات و یا تقویت تئورى خویش بیان كند. در غیر این صورت تئورى او تفاوت چندانى با فرضیه مطرح شده در طرح تحقیق نخواهد داشت و از حد یك ادعا فراتر نخواهد رفت.

۲- ۷/ نتایج تحقیق پس از ارائه تئورى و ادله كافى، كار اصلى تحقیق به پایان مى رسد و محقق یافته هاى اصلى خود و نتایج تحقیق را مشخص مى سازد. یعنى بدون بیان مقدمات و استدلال ها، آن چه را كه دستاورد او از تحقیق است به ترتیب بیان مى كند.

۲- ۸/ خلاصه تحقیق بهتر است محقق چكیده اى از تحقیق خود را به صورت جداگانه ذكر كند و مهم ترین مباحث و دلایل تحقیق را بیاورد.

۲- ۹/ پیشنهاد تحقیق محقق در مراحل مختلف تحقیق به مسائل زیادى برخورد كرده است كه از محدوده تحقیق او خارج مى باشد، لذا بهتر است مواردى كه مناسب مى بیند به عنوان موضوع تحقیق پیشنهاد دهد.

۳/ شیوه نگارش تحقیق

بعد از انجام تحقیق و روشن شدن نتیجه آن، نوبت به نگارش تحقیق مى رسد، در این مرحله محقق مى خواهد گزارش دقیقى از سیر تحقیقاتى خود را به خوانندگان ارائه دهد، طبیعى است كه هر اندازه محقق بتواند در نگارش تحقیق دقت و نظم بیشترى به عمل آورد، در انتقال مفاهیم دقیق علمى و نتایج تحقیق توفیق بیشترى به دست مى آورد، و در این مرحله باید دو جنبه را رعایت كند: ۱/ ساختار نگارش و رعایت نظم و ترتیب ۲/ فهرست مطالب با رعایت ترتیب منطقى آن.

جداکننده متنصفحه اصلی 


 نوع مطلب : آموزش 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://russellwebster.tumblr.com/
چهارشنبه 11 دی 1398 04:02 ق.ظ
Great article, just what I wanted to find.
coconut oil
سه شنبه 26 آذر 1398 10:49 ب.ظ
Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding
experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
quest bars cheap
چهارشنبه 13 آذر 1398 06:51 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really helpful & it helped
me out much. I am hoping to provide one thing back and help others like
you aided me.
plenty of fish dating site
یکشنبه 26 آبان 1398 12:41 ب.ظ
I do not know if it's just me or if everyone else experiencing issues with your blog.
It appears like some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback
and let me know if this is happening to them as well?
This might be a issue with my web browser because I've had this happen previously.
Many thanks
coconut oil where
پنجشنبه 23 آبان 1398 04:40 ق.ظ
Every weekend i used to visit this web page, as i want enjoyment, as this this website conations truly fastidious funny material too.
health benefits of coconut oil
دوشنبه 13 آبان 1398 01:02 ب.ظ
If some one desires expert view on the topic of running a blog then i advise him/her to pay a quick visit this
web site, Keep up the fastidious job.
quest bars cheap
جمعه 1 شهریور 1398 08:00 ب.ظ
Hi there! This article couldn't be written much better!
Looking through this post reminds me of my previous
roommate! He continually kept talking about this. I will forward this information to him.
Fairly certain he will have a very good read.
Many thanks for sharing!
quest bars cheap
جمعه 1 شهریور 1398 05:41 ب.ظ
This site definitely has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
Billiga Belgien fotbollströja
جمعه 11 مرداد 1398 08:20 ب.ظ
My family members every time say that I am wasting my time here at web,
however I know I am getting know-how every day by reading thes
pleasant articles or reviews. Billiga Belgien fotbollströja PatrickMe maglie calcio JeannineD
dating site
چهارشنبه 9 مرداد 1398 11:53 ب.ظ
Can I simply say what a relief to find someone that
genuinely knows what they are discussing over the internet.
You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
A lot more people have to look at this and understand this
side of your story. I was surprised you aren't more popular because you most certainly possess the gift.
natalielise
پنجشنبه 3 مرداد 1398 01:45 ق.ظ
Great article! We will be linking to this great article on our website.
Keep up the good writing. pof natalielise
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 08:25 ق.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me.
Thank you!
how to get help in windows 10
چهارشنبه 26 تیر 1398 06:25 ق.ظ
Good post. I am experiencing some of these issues as well..
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 03:16 ق.ظ
Hiya! Quick question that's entirely off topic. Do you know
how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might
be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please
share. With thanks!
http://tinyurl.com/y2k49vkj
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:59 ق.ظ
I have been surfing online greater than 3 hours lately,
but I by no means found any fascinating article like yours.
It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent
content material as you probably did, the internet can be much more useful than ever
before.
viagra blutdruck
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:49 ق.ظ

My relatives every time say that I am killing my time here at web, however I know I am getting know-how every day by reading thes pleasant articles.
cvs caremark viagra cost
شنبه 18 خرداد 1398 09:38 ق.ظ

I think this is among the most vital info for me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers
minecraft
یکشنبه 18 فروردین 1398 07:28 ق.ظ
You've made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found
most individuals will go along with your views on this site.
minecraft
چهارشنبه 14 فروردین 1398 03:22 ب.ظ
It's actually a cool and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for
sharing.
http://tinyurl.com/
چهارشنبه 14 فروردین 1398 12:21 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button!
I'd without a doubt donate to this superb blog! I suppose for now i'll
settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group.
Talk soon!
http://goo.gl/8r1Yuu
یکشنبه 11 فروردین 1398 01:30 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!
coolmath minesweeper
چهارشنبه 26 دی 1397 12:11 ب.ظ
Goiod post, thank
abcya hook
چهارشنبه 26 دی 1397 12:11 ب.ظ
Good pots, thank
minecraft
یکشنبه 15 مهر 1397 03:24 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing in your rss feed and I am
hoping you write once more very soon!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 04:02 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It actually
was a amusement account it. Look complicated to far delivered agreeable from you!
By the way, how could we keep up a correspondence?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo
** ** **
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

** **
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
** **ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو