رزق و روزی به دنبال تو می دود آرام باش- امام علی(ع)

مراسم عروسی در شهر میانه

نویسنده :اباذر باقری
تاریخ:چهارشنبه 11 اسفند 1395-10:33 ب.ظ

مراسم عروسی در شهر میانه

مقدمه :

مراسم عروسی در میانه با خواستگاری از طرف خانواده داماد آغاز می شود.

معمولاً عروس آینده باید ابتدا مردپسند وتأیید مادر داماد قرارمی گرفت و رأی ونظر اوتعیین كننده بود. پس از خواستگاری و جواب مثبت خانواده عروس، فردای آن روز خانواده داماد به خانه عروس می رفت و مبارك باد می گفت وپس از پذیرایی از سوی خانواده عروس به خانه برمی گشتند، روز بعد خانواده عروس متقابلاً برای مبارك باد به خانه داماد می رفتند .

مراسم شكستن قند (قندسیندرماق) :

پس از انجام مراسم خوستگاری و مبارك باد، خانواده عروس وداماد روزی را برای قند شكستن تعیین می كردند . هر دوخانواده اقوام و همسایگان و آشنایان خود را برای شركت در این مراسم دعوت می كردند. درروز موعود خانواده داماد به همراه میهمانان بایك طبق كه در آن یك دو كله قند، یك بسته چای و مقداری شیرینی قرار داشت، بعد از شام به خانه عروس می رفتند . ریش سفیدان دو طرف ابتدا مسأله مهریه وشیربها و برخی هزینه های عروسی وانعام خویشان درجه یه عروس و... را مطرح وپس از توافق مراسم شكستن قند شروع می شد.

كله قند را به روحانی حاضر در مجلس و یا یكی ازسادات می دادند تا بشكند.

فرد مورد نظر پس از دعای خیر و آرزوی شادكامی برای عروس وداماد و تبریك، طرف باریك كله قند محكم برزمین می كوبید ومی شكست. صدای شكستن كله قند با هلهله و شادی و تبریك و دعای خیر حاضران همراهی می شد وبه دنبالآن با شیرینی پذیرایی بعمل می آمد و مردم به خانه های خود برمی گشتند.

بدین ترتیب وصلت عروس و داماد در حضور همگان رسمیت می یافت .

عقدكنان :

سابقا در میانه مراسم عقدكنان بسیار ساده وبدون تشریفات خاص انجام می گرفت. فردای روز قند شكستن و یا در نزدیك ترین روز مقدس ، از قبیل ولادت ائمه،دونفر از ریش سفیدان خانواده عروس ودونفر از خانواده داماد به همراه عروس و داماد در حضور یك روحانی مورد اعتماد و احترام و لعد در دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق و مراتب عقد عروس و داماد مكتوب می گردید. نا گفته نماند كه ثبت و مكتوب نمودن عقد به تنهایی كافی نبود بلكه می بایستی صیغه عقد بوسیله یك روحانی مورد تأیید دو طرف خوانده می شد.

مراسم چورگ اوستی :

فردای روز عقد كنان، خانواده داماد به خانه عروس رفته و اجازه عروسی می گرفتند. بعد از اعلام موافقت خانواده عروس و تعیین زمان عروسی دو خانواده باهمیاری یكدیگر نان عروسی  را می پختند. ابتدا یك طبق آرد، همراه یك كله قند ویك قواره پارچه به خانه عروس فرستاده می شد. روز بعد، به یكی اززنان خانواده كه در زبان محلی (چاغرچی) نامیده می شد مأموریت می دادند كه اقوام و آشنایان رابرای اجرای مراسم چورگ اوستی دعوت كند. بعضی از اقوام نزدیك خانواده داماد به چاغرچی انعام می دادند.

بعد از ظهر میهمانان در خانه داماد گرد آمده واز خانه عروس نیز یك طبق حاوی مقداری پارچه و قند بوسیله اقوام عروس به خانه داماد فرستاده می شد.

پس از گرد آمدن میهمانان هردو طرف مراسم جشن و سرور انجام می گرفت.

روز بعد مشابه همین مراسم در خانه عروس برگزار می شد و خانواده عروس باهدایایی از قبیل شیرینی و كله قند و مقداری پارچه در آن شركت می كردند .

مراسم پالتاراستی :

(روی پارچه) ، به این مراسم بریدن پارچه نیز می گفتند.

(1)

 

قبل از برگزاری مراسم، چند نفر از خانواده دو طرف ، به یكی از بازارهای معتبر كه معمولاً در فاصله زیادی    از محل سكونت خانواده ها داشت می رفتند و مقداری پارچه برای عروس ویك قواره پیراهنی یا چادری برای مادر داماد و یك قواره پیراهنی برای برادر زن داماد می خریدند . روز بعد، چند نفر از اقوام و همسایگان داماد، پارچه ها را به همراه قند و شیرینی در طبقی گذاشته و یكی از پسران نوجوان خانواده داماد آنرا تا خانه عروس برروی سر حمل می كرد.

در طی مسیر شادی وهلهله و جشنو سرور فضا را پر می كرد. میهمانان ناهار را در خانه عروس صرف می كردند و بعد از آن یك چادر و یك پیراهن برای عروس می دوختند و یكی اززنان میهمان كه زندگی زناشوئی موفقی داشت چادر عروس رابر سروی می انداخت وسپس جشن وسرور با كف زدن و نواختن دایره آغاز می شد. ناگفته نماند كه در تمام مهمانی ها آبگوشت رایج ترین غذا بود. همچنین در مراسم جشن و شادی ، قند بعنوان مظهر شیرینی و شیرین كامی، جایگاه ویژه ای داشت.

شیرینی خوران زنانه :

برای اجرای مراسم شیرینی خوران، هر دو خانواده اقوام و همسایه ها را بطور جداگانه به خانه خود دعوت می كردند و برنامه شادی ورقص و پایكوبی در هردو خانه برپا بود و بعد از ظهر خانواده داماد به همراه میهمانان طبقی راكه در آن كله قند دو بسته چای ، شیرینی و نقل ودو شمع قرار داده بودند به خانه عروس می بردند .در خانه عروس ، پس از صرف چای وشیرینی به شادی وسرور می پرداختند . سپس عروس چادر تازه خود را سر كرده وبرروی صندلی می نشست و در حالی كه خواهر داماد دستش را گرفته بود روی صندلی می نشست. در مقابل عروس چهار عدد شمع روشن می كردند و سپس از میهمانان با شیرینی پذیرایی می نمودند بعد از صرف شیرینی خواهر داماد پارچه خریداری شده توسط خانواده داماد را یك به یك به میهمانان می داد وهمه مبارك باد می گفتند وبعد برروی دوش عروس می گذاشتند. سپس نوبت به پارچه های اهدایی عمه، خاله، زن دایی و... سایر اقوام می رسید كه هر كدام رایكا یك نام برده وبه حاضرین نشان می دادند و بعد از تبریك حاضران بردوش عروس می نهادند. در پایان عروس را همراه باپارچه های اهدایی به اطاق دیگری می بردند وبعد میهمانان به خانه های خود برمی گشتند واین مراسم نیز خاتمه می یافت .

شیرینی خوران مردانه :

بعد از مراسم شیرینی خوران زنانه نوبت به شیرینی خوران مردانه می رسید .

زن چاغرچی دوباره به خانه اقوام وهمسایه های داماد می رفت و آنها رابه شیرینی خوران دعوت می كرد اقوام نزدیك برای صرف ناهار ولی سایرین بعد از ناهار می آمدند. در بعضی از مراسم جلو در ورودی به مجلس میز كوچكی گذاشته می شد ودو نفر پشت آم می نشستند . هر یك از میهمانان هنگام ورود اسم خود را بیان می كرد ومبلغی بعنوان هدیه می پرداخت. در بعضی مناطق میهمانان پس از صرف چای و شیرینی در انظار آمدن بقیه میهمانان می نشستند و بعد از حضور همه آنها جلو هر فرد یك نعلبكی شیرینی از قبیل نان شكری ونخود و كشمش و نان شیرینی می گذاشتند و میهمانان پس از خالی شدن نعلبكی هدیه خود را در آن می گذاشتند. میزبان هنگام برداشتن هدیه، نام هدیه دهنده و مبلغ هدیه رابا صدای بلندبلند اعلام می كرد و شخص دیگری نام و مبلغ هدیه یادادشت می كرد.

شمشن (شب نشینی) در خانه داماد- حنا یاخدی (حنابندان) در خانه عروس :

مراسم شب نشینی برای مردان در وحنابندان برای زنان ترتیب داده می شد .

اگر عروسی در فصول گرم و معتدل انجام می شد مراسم شب نشینی را در فضای آزاد برگزار می كردند، بعد از رفت و روب حیاط آن را با قالی و گلیم وپلاس مفروش می كردند. زنان و بچه ها روی پشت بام های اطراف به تماشا می نشستند. برای جشن شمشن از نوازندگان محلی كه عاشق نامیده می شدند. دعوت می كردند. عاشق ها بعد از غروب آفتاب در مجلس حاضر می شدند وتمام شب راتا نزدیكی های صبح به آواز خواندن مشغول می شدند. عاشق ها نه تنها آوازهای محلی می خواندند بلكه به نقالی نیز می پرداختند كه عموماً موضوع نقالی وقصه ها قهرمانان ومحلی بودند كه یا در اصل افسانه بودند ویا در سیر تحولات اجتماعی به اسطوره تبدیل شده بودند.

(1)

 

در منزل عروس نیز گروهی نوازنده زنانه را نشاط می بخشید كه البته مانند عاشق ها كه حرفه ای نبود بلكه از زنان خود محل بودند كه در خواندن ونواختن گارمان ودایره مهارتی داشتند.

جشن وسرور در هر خانه تا پاسی از شب ادامه داشت ونزدیك نیمه شب چند نفر از میهمانان زن همراه با عاشق ها ویكی دو نفر مرد كه از خویشان درجه یك داماد وعروس بودند به خانه عروس می رفتند ودر طبقی كه همراه خود داشتند یك كاسه حنای خیس كرده ویك كیسه حنای خشك ، یك عدد هندوانه، یك عدد سیب دو نیم شده وچند شمع با خود می بردند. در خانه عروس شمع ها را روی هندوانه وسیب ها گذاشته، وروشن می كردند. عروس در حالی كه خود را باچادر كاملاً پوشانده بود در برابر شمع ها ایستاد. خواهر داماد دست راست عروس راروی سرش می گذاشت وحنای داخل كاسه رابركف دست عروس می مالید. در این حال پسر بچه ای از خانواده داماد مقداری از حنای كف دست عروس را می قاپید، این كار هفت مرتبه تكرار می شدو سپس خواهران عروس و داماد در برابر عروس به رقص می پرداختند. آنگاه خانواده عروس مقداری از حنای خشك را خیسانده و به همراه هندوانه وسیب و شمع ویك كله قند ویك پیراهن، یك زیر پیراهن ، یك جفت جوراب ، یك عدد دستمال و عرقچین    را در طبقی قرار داده و با میهمانان خانواده عروس به خانه داماد برمی گشتند. داماد برروی صندلی ودر برابر طبق می نشست و لباس های اهدایی خانواده عروس برتن می كرد . سپس كت وشلوار مخصوص دامادی را كه از قبیل تهیه كرده بود می پوشید. پیراهن قبلی داماد را مادرش برتن می كرد و تا سه روز از تن بیرون نمی آورد. بعد از آنكه داماد لباس های نو را می پوشید سرش را شانه میزدند. همه این اعمال بارقص و آواز توأم بود كه عاشق ها بر آن جهت می دادند . به این مراسم بزك كردن داماد می گفتند. دایره زن دسته عاشق ها دایره را بربالای سر داماد قرار داده وترانه هایی در مدح پدرومادر و خواهر و000داماد می خواند. اطرافیان مبالغی بعنوان هدیه به درون دایره می انداختند. پس از اقوام داماد نوبت به اقوام عروس می رسید. آنان نیز مبالغی در دایره می انداختند. به این هدایا در لفظ محلی شاباش(شادباش)می گفتند این مبالغ به دسته عاشق ها تعلق می گرفت .

بعد، خواهر و برادر داماد در برابر داماد می رقصیدند و داماد به همراه ساقدوش وسولدوش وارد مجلس شب نشینی می شدند . در این هنگام همه به احترام داماد به پا خواسته وبه افتخارش كف می زدند و عاشق ها آهنگ مبارك باد نواخته وداماد رادر صدر مجلس برروی صندلی می نشاندند. آنگاه هندوانه و سیب را كه شمع های روشن برروی آن نسب شده بود در برابر داماد قرار می دادند. سپس سینی های بزرگ مملو از نان شیرینی، كشمش، نقل و آجیل ونقل های الوان بود با تعدادی بشقاب در برابر میهمانان قرار می دادند وبعد، پسر بچه خردسالی بركف دست داماد حنا می گذاشت و آنگاه داماد شمع ها را فوت میكردوبا خاموش شدن شمع ها، میهمانان محتویات سینی ها را می قاپیدند. پس از خوردن شیرینی ها عاشق ها به نواختن ساز می پرداختندو در پایان با خواختن آهنگ مخصوص خاتمه مراسم شب نشینی اعلام می شد و حاضران ضمن تبریك ودعای خیر برای عروس وداماد، مجلس را ترك می كردند.

بهد از رفتن میهمانان، داماد به اتفاق خواهر خود ، به خانه عروس می رفت ومدتی با عروس به صحبت می پرداخت وبعد همراه خواهر خود به خانه برمی گشت.

مراسم شب عروسی :

صبح زود عروس به اتفاق چند نفر از اقوام خود وخانواده داماد به حمام می رفت.

هزینه حمام به عهده خانواده داماد بود. بعد از استحمام و دادن انعام به كارگران حمام همه به اتفاق عروس به خانه عروس می رفتند و ناهار را میهمان آنها بودند.

داماد نیز به اتفاق ساقدوش و سولدوش و چند نفر دیگر به آرایشگاه می رفتند واز آنجا راهی حمام می شدند. غروب آن روز چند نفر از طرف خانواده داماد به همراه یك فرد روحانی برای صورت برداری از جهیزیه (جهیزیازما) به خانه عروس می رفتند وپس از پذیرایی وصحبت، سیاهه جهیزیه بوسیله فرد روحانی مكتوب می شد واز داماد رسید دریافت می گردید وحاضران با امضاء یا اثر انگشت سیاهه مزبور را تأیید می نمودند. رایج ترین اشیایی كه جهیزیه را تشكیل می داد عبارت بود از : كمد كوچكی كه یخدان نامیده می شد، دو جعبه كوچك همراه یك آینه ویك چراغ گردسوز، تعدادی ظروف مسی، یك دست رختخواب، یك تخته گلیم یایك جفت فرش كناره.

شب هنگام و قبل از شام اقوام داماد همراه با دسته عاشق ها به خانه عروس می رفتند وبعد از صرف شام ورقص و شادی در مقابل عروس كه با ریختن نقل وشاباش برسر عروس همراه بود به جشن می پرداختند. عروس كه قبلاً توسط مشاطه بزك شده بود ودر حالی كه چادر برسرویك روبند نازك به صورت زده بودوروی آن با كاغذ های رنگین وروبند دیگری وروبند دیگری بنام دواق پوشانده شده بود در گوشه اتاق وروبه قبله ایستاده ویك پسر بچه از خانواده داماد (برادریا برادر زاده داماد )شال بلندی به دست گرفته وآن را ازبالای سرعروس به طرف پایین آورده واز پاهارد می كرد و می گفت: یدی اوغلانا،بیرقزا (هفت پسرویك دختر). یعنی صاحب هفت اولاد پسر ویك اولاد دختر بشوید .

بار هفتم شال رابه كمر عروس بسته وسه گروه محكم می زد. آنگاه، تارویش را برمی گرداند مادر عروس به روی او آرد می مالید و مجبور می كرد كه برقصد.

بعد از رقص، یك جفت جوراب یایك عرقچین ویا پول نقد از مادر عروس انعام می گرفت. سپس پدر عروس دست دخترش را می گرفت و هفت بار او را دور تنور می گرداند و در حین گردش، چند بار خم شده و لبه تنور را می بوسید و می گفت : دخترم در خانه داماد خوشبخت باشی ، دارای مال و ثروت بشوی ، دارای دختر و پسر بشوی، به پدر زن و مادر زنت خدمت بكنی ، سرانجام می گفت : تو را به خانه داماد كنیز می فرستم . آنگاه از عروس جدا می شد و عروس را در حالی كه در طرف راستش عمو در طرف دیگر برادرش قرار گرفته بودند او را همراهی می كردند . در حال خارج شدن از اطاق جلو درگاه برادر كوچك مانع خروج آن می شد . خانواده داماد با  دادن هدیه ای مانند جوراب عرقچین و یا پول نقد و یا یك قواره پاچه شلواری او را راضی می كردند كه از سر راه كنار برود به این هدیه ناصریه می گفتند . اگر فاصله خانه عروس و داماد كم بود ، با پای پیاده و در حالی كه مشاطه یك چراغ گرد سوز روشن در یك دست و آینه ای در یك دست دیگر داشت ، پیشاپیش عروس حركت می كرد . در این مسیر یك زن در حال نواختن دایره آنان را تا خانه داماد همراهی می كرد .

اگر مسیر طولانی بود با اسب به خانه داماد می بردند كه بعدها جای خود را به درشكه و اتومبیل داد . هنگامی كه عروس و مشایعت كنندگان به خانه داماد نزدیك می شدند ، داماد همراه ساقدوش و سولدوش بر بالای بام رفته و سه سیب سرخ و مقداری نقل و سكه بر سر عروس میریختند . وقتی كه عروس وارد حیاط خانه می شد در پیش پای او گوسفندی قربانی می كردند و عروس از روی آن می گذشت . در تمام این مدت عاشق ها با شدت تمام به نواختن آهنگ های شاد مشغول می شدند و در مورد عروس و داماد مدح می گفتند . در بعضی مناطق در پیش عروس و در جمع مشایعت كنندگان و استقبال كنندگان ، جوانان و پهلوانان كشتی می گرفتند و برنده كشتی از دست داماد هدیه ارزنده ای می گرفت .

عروس بعد از ورود به خانه داماد ، در صدر مجلس جای می گرفت و بر سر پا می ایستاد . سپس پدر داماد وارد می شد و به عروس و همراهان خوش آمد می گفت و ضمن آرزوی خوشبختی او انعامی می داد و از اتاق خارج می شد و به دنبال او مادر  داماد و بعد برادر ها و عموها و دایی ها و عمه و خاله و سایر اقوام نزدیك داماد وارد می شدند و پس از دادن انعام اتاق را ترك می كردند و سپس با كسب اجازه از پدر و مادر عروس او را بر زمین می نشاندند . این هداثیا را دیز دایاقی می گفتند .

پس از نشستن عروس سفره پهن كرده و به میهمانان شام می دادند پس از صرف شام مهمانان به خانه های خود می رفتند و یئنگه به همراه دو نفر از زنان خانواده عروس در كنر وی می ماندند . بعد از رو سفیدی عروس به دو نفر زنی كه همراه عروس مانده بودند چای شیرینی می دادند و آنها را روانه خانه عروس می نمودند . فردای آن روز از طرف خانواده عروس برای صبحانه «قویماق » و «تَرَح» فرستاده می شد كه به همراه مهمانانی كه از طرف خانواده داماد دعوت شده بودند صرف می شد . و پس از جشن و شادی و سرور به خانه های خود بر می گشتند .

بعد از سه روز ، خانواده عروس میهمانی مفصلی ترتیب می داد و اقوام وآشنایان هر دو خانواده را دعوت می كرد . به این مراسم « اوغرلق » ( دزدی ) می گفتند . علت این نام گذاری به این جهت بود كه مهمانان اخلاقاً مجاز بودند كه هر چه توانستند از منزل عروس بربایند كه معمولا یكی دو روز بعد عودت می دادند اگر كسی می توانست وسایل شخصی داماد و یا ساقدوش و سولدوش مانند كفش و غیره را برباید به نحوی كه آنها متوجه نباشند انعام خوبی از آنها دریافت می كرد . در خاتمه مهمانی ، خانهواده عروس وسایل شخصی او را همراه با یك هدیه مناسب به وی تحویل می دادند .

پس از یك هفته مراسم «گَردَك » برگزار می شد . در این مراسم اطرافیان عروس و داماد ، با یك هدیه مناسب به خانه داماد آمده و پس از رقص و شادی ، در هنگام بازگشت به خانه ، عروس را برای چند روز به خانه پدری مهمان می بردند . چند روز بعد داماد همراه خواهرش به خانه عروس می رفت و او را به خانه خود می آورد .

پس از چند روز میهمانی هایی از طرف اقوام داماد ترتیب می یافت كه در زبان محلی «اَیاق آچماق » نامیده می شد . در این میهمانی ها هدایایی به عروس داده می شد . امروزه ، پیدایش وسایل ارتباطی سریع و رسانه های ارتباط جمعی موجب شده است كه تقریباً مراسم عروسی در نقاط مختلف شبیه به هم برگزار شود و اغلب مراسم زیبای سنتی به بوته فراموشی سپرده شده است . بیشتر جشن ها در تالارهای مجلل و میهمانی ها در هتلها برگزار می شوند . سازهای سنتی عاشق ها جای خود را به آلات موسیقی غربی داده است . مهریه های ناچیز و تشریفاتی به مهریه های كلان تبدیل شده و از افتخارات عروس و خانواده او محسوب می شود . جهیزیه های ساده به خریدهای كلان مبدل شده و یكی از دغدغه های فكری جوانان و خانواده ها شده است كه نه با پندارهای مذهبی سازگار است و نه نصیحت  های ناصحان و خیر اندیشان .

هزینه های سرسام اور عروسی موجب گریز بیشتر جوانان از ازدواج و در نهایت بروز ناهنجاری های مختلف اجتماعی گردیده است كه برای مصلحان و خیر اندیشان بشر بسیار ناگوار است . 

 ان خود را گرامی بداری . 


جداکننده متن
نوع مطلب : شهر من میانه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
sling tv
سه شنبه 17 دی 1398 04:35 ب.ظ
You can definitely see your enthusiasm within the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart.
sling tv
پنجشنبه 12 دی 1398 02:36 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult
to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.

I must say you have done a awesome job with this.
Also, the blog loads very quick for me on Internet
explorer. Excellent Blog!
coconut oil
سه شنبه 26 آذر 1398 09:30 ق.ظ
I needed to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every bit of it.

I have got you book-marked to check out new things you post…
coconut oil
دوشنبه 25 آذر 1398 03:23 ق.ظ
Every weekend i used to visit this web page, because i want enjoyment,
since this this website conations in fact nice funny data too.
ps4 games
چهارشنبه 20 آذر 1398 01:41 ق.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic,
as well as the content!
ps4 games
جمعه 8 آذر 1398 11:22 ب.ظ
Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from
someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
cheap cialis
جمعه 1 آذر 1398 06:41 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally
off topic but I had to tell someone!
cialis buy online
دوشنبه 27 آبان 1398 12:46 ق.ظ
Hello, all the time i used to check blog posts here early in the morning, as i love
to learn more and more.
plenty of fish dating site
دوشنبه 20 آبان 1398 03:23 ب.ظ
I'll immediately grasp your rss feed as I can't find your email subscription link or e-newsletter service.
Do you have any? Please allow me recognize so that I could subscribe.
Thanks.
quest bar
دوشنبه 6 آبان 1398 12:17 ب.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have
you been blogging for? you make blogging look easy.
The overall look of your web site is great, as well as the content!
plenty of fish dating site
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:07 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely useful info particularly the last part :) I care for such info much.
I was seeking this certain info for a very long time.

Thank you and best of luck.
quest bars cheap
پنجشنبه 20 تیر 1398 04:30 ق.ظ
Thanks designed for sharing such a good thinking, piece of writing
is good, thats why i have read it entirely
how long does it for viagra to work
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
black ant viagra uk
شنبه 18 خرداد 1398 10:38 ق.ظ

What's up Dear, are you genuinely visiting this site on a regular basis, if so after that you will absolutely obtain pleasant knowledge.
minecraft
چهارشنبه 14 فروردین 1398 06:15 ق.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to protect against hackers?
minecraft
دوشنبه 12 فروردین 1398 12:00 ب.ظ
magnificent issues altogether, you simply gained a new reader.
What might you recommend about your submit that you just made
some days in the past? Any positive?
canadian pharmacy cialis 20mg
چهارشنبه 29 اسفند 1397 08:14 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers
abcya hook
چهارشنبه 26 دی 1397 12:01 ب.ظ
Thank for sharing
coolmath minesweeper
چهارشنبه 26 دی 1397 12:00 ب.ظ
Good post
Sling TV
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:49 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!
Sling TV
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:01 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
Quest Bars Cheap
چهارشنبه 16 آبان 1397 12:37 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The text in your article seem to be running off the screen in Ie.
I'm not sure if this is a format issue or
something to do with browser compatibility but
I figured I'd post to let you know. The layout look great though!

Hope you get the problem solved soon. Many thanks
quest bars
سه شنبه 15 آبان 1397 03:24 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice
even as you amend your web site, how could i
subscribe for a weblog site? The account helped me a applicable deal.
I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid transparent concept
http://twitter.com/descargar_hq
جمعه 11 آبان 1397 01:59 ب.ظ
Descargar facebook
Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back down the road.
I want to encourage that you continue your great posts, have a nice holiday
weekend! Descargar facebook
descargar facebook
جمعه 11 آبان 1397 01:20 ب.ظ
Just want to say your article is as amazing.
The clarity in your post is just cool and i can assume
you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date
with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.
Health Benefits of Coconut Oil
سه شنبه 8 آبان 1397 07:06 ق.ظ
Article writing is also a excitement, if you be familiar with after that you
can write if not it is difficult to write.
minecraft free download 2018
سه شنبه 17 مهر 1397 12:36 ب.ظ
I was pretty pleased to uncover this web site.
I want to to thank you for your time due to this wonderful read!!

I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to look at
new information on your web site.
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 12:19 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple
ipad and tested to see if it can survive a twenty
five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to
share it with someone!
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 09:42 ب.ظ
If some one needs expert view on the topic of blogging and site-building then i suggest
him/her to pay a visit this web site, Keep up the pleasant
job.
minecraft
سه شنبه 10 مهر 1397 04:18 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
and visit more often. Did you hire out a developer to create your
theme? Fantastic work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
** ** **
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

** **
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
** **ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو